Kto może zostać członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać osoba będąca praktykującym katolikiem, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca Prawo własne Świeckiego Zakonu.

Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Kandydat do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien:

 • być pomiędzy 18. a 55. rokiem życia,
 • być zrównoważonym psychicznie i posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej,
 • żyć zdrową pobożnością chrześcijańską
 • w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego,
 • żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
 • posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu wspólnoty, bycia otwartym na przyjmowanie zadań i funkcji w niej oraz umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
 • być otwartym na formację i spragnionym zgłębiania Pisma Św., nauczania Kościoła oraz tekstów świętych karmelitańskich,
 • mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

* w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek

Jakie są przeszkody we wstąpieniu do Wspólnoty OCDS?

Kandydat do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych nie może:

 • żyć w związku niesakramentalnym,
 • należeć do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,
 • podważać autorytet i nauki Magisterium Kościoła,
 • należeć do stanu dziewic, być pustelnikiem lub wdową/wdowcem konsekrowanym,
 • być członkiem wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,*
 • przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,*

w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek

Jakich formalności powinien dopełnić kandydat?

Kandydat, który po okresie wstępnym zdecyduje się wstąpić do Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien:

 • odbyć rozmowę z Radą Wspólnoty OCDS i Asystentem,
 • złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty OCDS,
 • złożyć życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,
 • przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,
 • w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
 • Rada Wspólnoty OCDS, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.*

* w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek

Skip to content