Kiedy następuje przyjęcie do Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty OCDS następuje po pewnym okresie kontaktu osoby zainteresowanej ze wspólnotą (trwającym od 6 do 12 miesięcy), w którym zapoznaje się ona z członkami, ich sposobem życia i sposobem służby Kościołowi oraz po odbyciu formacji wstępnej.

W czasie formacji wstępnej osoba zainteresowana regularnie spotyka się z formatorem i realizuje osiem pierwszych tematów formacyjnych. Jest to czas rozeznania powołania i wzajemnego poznawania się kandydata i Wspólnoty. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat.

W przypadku osób mieszkających w znacznej odległości od miejsca spotkań wspólnoty, zasady przyjęcia, czasu formacji, sposobu prowadzenia oraz częstotliwość kontaktu są ustalane przez Radę wspólnoty po konsultacji z przełożonym.”

Jak wygląda przyjęcie do Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS, poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, materiałowego, brązowego szkaplerza. Szkaplerz jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu. Przy tej okazji do imienia z Chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie) wybrany przez kandydata.

Co to jest predykat?

Predykat jest wezwaniem dodawanym do imienia chrzcielnego, nawiązującym do Tajemnic wiary lub wybranego świętego. Kandydat sam rozeznaje swój predykat i przedstawia go Radzie Wspólnoty. Jest to pewnego rodzaju rys duchowości danej osoby.

Kiedy zostaje się świeckim karmelitą?

Osoba przyjęta do Wspólnoty OCDS staje się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w momencie złożenia pierwszych przyrzeczeń (czasowych).

Jak przebiega formacja w Świeckim Karmelu?

Okres wstępny

od momentu rozpoczęcia formacji, trwający 8 mies., zakończony przyjęciem do wspólnoty

W okresie wstępnym kandydat zapoznaje się ze Wspólnotą, sposobem życia i służby Kościołowi właściwym członkom OCDS i rozeznaje swoje powołanie.

Okres pierwszy

od przyjęcia do wspólnoty do przyrzeczeń czasowych, trwający dwa lata

Formator spotyka się z kandydatem, przygotowując go do złożenia pierwszych przyrzeczeń i pomaga mu dążyć do wierności ideałowi Zakonu Karmelitów Bosych zgodnie z powołaniem, którym go Bóg obdarzył.

Okres drugi

od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych (3 lata)

Formator pomaga kandydatowi pracować nad pogłębianiem tego, co jest szczególnym charyzmatem Zakonu Karmelitów Bosych.

Okres formacji ciągłej

całe życie

 

Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych, świecki karmelita podlega ciągłej formacji według programu zatwierdzonego przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata w porozumieniu z Radą Prowincjalną OCDS oraz dba o swoją formację indywidualnie.

 

Z pełnymi zasadami dotyczącymi przyjęcia i formacji można się zapoznać w Statucie OCDS prowincji warszawskiej
na naszej stronie prowincjalnej.

Skip to content