Kim jesteśmy?

Warszawska Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z Solca jest częścią Karmelu Terezjańskiego, rodziny zakonnej o niemal 800-letniej tradycji. Duchowym ojcem Karmelu jest żyjący wiele wieków przed Chrystusem św. prorok Eliasz.

W XIII w. Zakon otrzymał regułę od św. Alberta Jerozolimskiego, a wkrótce po tym zatwierdzenie papieskie. W XVI w. reforma przeprowadzona przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża. zapoczątkowała Karmel Terezjański i powołała do życia karmelitów bosych. Na przełomie XVII i XVIII w. pojawiły się pierwsze publikacje dla świeckich żyjących duchowością Karmelu Terezjańskiego (Belgia i Francja).

Obecnie podstawą naszego funkcjonowania w Kościele są Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zatwierdzone 16 czerwca 2003 przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Skip to content