Inauguracja Wspólnoty OCDS Warszawa-Solec

21 marca 2022
Uroczystość

Historia Świeckiego Karmelu w Warszawie sięga czasów przedwojennych. Pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z lat trzydziestych XX w. Wiemy, że wówczas w Warszawie funkcjonowały dwie niezależne Wspólnoty. Po II Wojnie Światowej świecki zakon karmelitański gromadził się i rozwijał przy klasztorze karmelitów bosych na ul. Racławickiej (Mokotów). W sierpniu 2017 r. karmelici bosi objęli parafię pw. Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. Już wtedy rozmawialiśmy między sobą, że pewnie z czasem i tam powstanie świecki karmel. Nikt z nas się chyba jednak nie spodziewał, że będzie w tym powstawaniu uczestniczył. 

W zeszłym roku, po grudniowej wizytacji mokotowskiej Wspólnoty OCDS, jednym z zaleceń o. Prowincjała było rozważenie utworzenia nowej fundacji Świeckiego Karmelu, właśnie przy klasztorze na Solcu. Kilka osób odpowiedziało na to wezwanie i oto, po trzech intensywnych miesiącach, inauguracja nowej Wspólnoty stała się faktem: dnia 19 marca 2022 r., w Uroczystość św. Józefa, została oficjalnie powołana do istnienia nowa Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie. Inauguracja odbyła się podczas Mszy św., której przewodniczył o. Robert Marciniak OCD, Delegat Prowincjalny ds. OCDS. Patronem nowej Wspólnoty została Trójca Przenajświętsza. 

W homilii Ojciec Robert pozostawił nam konkretne wytyczne budowania Wspólnoty właśnie w oparciu o kontemplację Tajemnicy Trójcy Świętej. 

Zachęcił do pielęgnowania wzajemnej akceptacji mimo różnic:

Zobaczcie, Trójca Święta jest doskonałą ilustracją do słów św. Jana Apostoła, który powiedział, że Bóg jest Miłością. Bóg jest Miłością, bo jest Wspólnotą kochających się Osób. Moi Drodzy, w Trójcy Świętej widzimy realizację tego, czego w głębi serca każdy z nas pragnie: Wspólnotę Osób, które ze sobą nie walczą, które nie próbują sobie na siłę innych podporządkować, nie usiłują sobie nawzajem niczego narzucać. W Trójcy Świętej widzimy Wspólnotę Osób, pomiędzy którymi nie ma żadnego napięcia, żadnego konfliktu, jest doskonała harmonia, doskonała współpraca, doskonała komunia i wymiana wzajemnej Miłości. 

o. Robert Marciniak OCD

Podkreślił wagę dbania o relacje we Wspólnocie:

Księga Rodzaju w opisie Stworzenia podkreśla, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tę prawdę możemy, jak najbardziej, odnieść do tajemnicy Trójcy Świętej. Zobaczcie, każdy z nas, bez wyjątku, został stworzony na podobieństwo Boga, który jest Trójcą Świętą. Na podobieństwo Boga, który jest Wspólnotą miłujących się Osób. Co to znaczy? To znaczy coś bardzo konkretnego, zobaczcie, każdy z nas nosi w sobie ukierunkowanie na Wspólnotę, na relację z innymi, na drugą osobę. To znaczy, że każdy z nas, w swojej najgłębszej naturze nosi pragnienie, aby kochać i aby być kochanym. To oznacza nasze podobieństwo do Boga, który jest Trójcą Świętą. 

o. Robert Marciniak OCD

Przypomniał, gdzie powinniśmy szukać oparcia w trudnościach:

(…) I dlatego, moi drodzy, nie miejmy złudzeń. W tym budowaniu nowej wspólnoty trudności będą. Będą, bo takie jest życie. I dlatego ciągle na nowo potrzebujecie powracać do tego zapatrzenia w Trójcę świętą. Potrzebujecie powracać do zasłuchania w Słowo Jezusa, na wzór Maryi, Pani i Królowej Karmelu. I na tej podstawie ciągle na nowo budować waszą Wspólnotę. 

o. Robert Marciniak OCD

Oraz zaznaczył, że Wspólnota w Kościele nie jest prywatną własnością jej członków:

Moi Drodzy pamiętajcie, że to, co budujecie tutaj, w tej parafii, to Kościół. To konkretna postać lokalnego kościoła. I pamiętajcie, że Kościół nie jest nigdy wasz. To jest Kościół Jezusa. Tak naprawdę to On buduje swój Kościół. To On pragnie budować tę wspólnotę. Wy macie być jedynie Jego narzędziami. Macie Mu w tym pomagać, a nie przeszkadzać. Kochani, bardzo was proszę, abyście wszystkie swoje osobiste pomysły, ambicje, umieli podporządkowywać temu, co chce w tej Wspólnocie dokonać Jezus. Niech to On będzie na pierwszym miejscu, niech On będzie najważniejszy. Niech będzie najważniejsze to, czego On pragnie, a nie wy. Niech ta Wspólnota będzie prawdziwie Jego, a nie wasza. No, wasza też, ale na pierwszym miejscu: Jego. 

o. Robert Marciniak OCD

Ważnym punktem spotkania było przekazanie nominacji na Asystenta o. Szczepanowi Maciaszkowi OCD, ponieważ zgodnie z naszym Prawem Wspólnota rozpoczyna oficjalną działalność właśnie od mianowania Asystenta (Statut IX, 44). Do czasu ustalenia się składu osobowego (i mianowania Rady) Koordynatorem Wspólnoty został mianowany Piotr Strojecki OCDS.

Po Mszy św. odbyła się inauguracyjna agapa, na którą zaproszeni zostali wszyscy chętni, w tym kilka osób ze “starej” Wspólnoty, które przyjechały na inaugurację. W imieniu Wspólnoty macierzystej życzenia złożyła nam Przewodnicząca, Grażyna. Dostaliśmy też w prezencie lichtarz wraz ze świecą, by Światło Chrystusa przyświecało naszym spotkaniom, a także ikonę własnoręcznie wykonaną przez Dorotę ze wspólnoty mokotowskiej. Przemiłą niespodzianką była obecność Ani ze wspólnoty chrzanowskiej (prow. krakowska), która będąc w Warszawie zdecydowała się wziąć udział w naszej uroczystości. Towarzyszył nam też o. Delegat, który zapewnił nas o radości Prowincjała z faktu, że powstanie nowej fundacji, mimo piętrzących się przeciwności, doszło jednak do skutku.

Wspólnota solecka, chociaż jeszcze nieliczna, stanęła na wysokości zadania. Na gości czekał ciepły posiłek oraz pyszne ciasta. Czas szybko płynął, a obecni członkowie wspólnoty macierzystej zapewniali o wsparciu modlitewnym i wyrażali nadzieję, na wspólne inicjatywy w przyszłości. Z radością przywitaliśmy też nowe osoby, które chciały dowiedzieć się czegoś więcej o Świeckim Karmelu. Kto wie, może w przyszłości do nas dołączą? 🙂

Do czasu powstania strony www więcej informacji o nowo powstałej Wspólnocie znajdziecie na naszej stronie facebookowej: fb.com/ocdssolec oraz na stronie prowincjalnej i

Skip to content